URBANI MOBILIJAR

Kompanija Parkotek izrađuje sve vrste parkovskog i urbanog mobilijara. U izradi se služimo najkvalitetnijim materijalima i opremom za izradu. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika, a ofarbani su elektrostatičkim poliesterom u prahu iz 2 sloja. Priprema metalnih površina i toplo pocinkovanje se vrši u potpunosti u skladu sa standardima EN ISO 14713 i EN ISO 1461.

Drveni elementi su napravljeni od suvog lameliranog drveta veoma male ukupne vlažnosti. Sve ivice su obrađene i zaobljene, kako bi se sprečile bilo kakve povrede. Isušivanjem se povećava čvrstoća i trajnost drveta usled spoljašnjih klimatskih faktora i bioloških promena. Svi stubovi se oslanjaju na metalne ankere, položene u temelj i pričvrćene za drveni stub. Ankeri su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika i drže drveni stub na udaljenosti najmanje 80mm od zemlje, kako bi se izbegao direktan kontakt sa podlogom.
Svi zavrtnji koji vire iz opreme preko 5mm su prekriveni plastičnim čepovima od polipropilena.