SERTIFIKATI KOMPANIJE PARKOTEK

Sertifikat o bezbednosti 

Pravilnik o bezbednosti decijih igralistaSva naša oprema za dečija igrališta je sertifikovana u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima EN1176 i EN1177. Takođe, sva naša oprema je u potpunosti usklađena sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta (Službeni glasnik RS broj 36/09 od 11.06.2019.) izdatim od strane ministarstva privrede Republike Srbije.

Sertifikati o pregledu tipa EN1176:

EN1176 – Sprave za balansiranje EN1176 – Penjalice EN1176 – Njihalice EN1176 – Ljuljaške EN1176 – Klackalice EN 1176 – Tobogani i Kompleksi EN1176 – Vrteške EN1176 – Interaktivni paneli i vozovi

Deklaracije o usaglašenosti:
- Penjalice: A004 A005 A006 A007 A008 A010 A011 A011A A012 A012A A013 A014 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A031 A037 A045 A048 A049 A050 A052 A053
- Klackalice: E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E041 E042 E044 E045 E052 T013 T015 T016 T018 T019 T030
- Njihalice: E004 E005 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E019 E020 E021 E023 E024 E032 E034 E036 E037 E038 E040 E046
- Ljuljaške: K009 K010 K011 K011A K014 K015 K015A K016 K018 K020 K021 K022 K030 K034 K035 K040 K041
- Sprave za balansiranje: A031 A032 A033 A034 A036 A039 A041 A041A A041B A042A 043 A044 A047    
- Tobogani: S013 S019 S019A S027 S028 S119 S119A S128 S129
- Kućice: S060 S061 S062 S063 S063A S065 S067A
- Multifunkcionalni kompleksi: S009A S016 S018 S021 S023 S025 S029 S031 S032 S042 S072 S081 S083 S096 S098 S098A S101 S112A S115 S116 S131 S188
- Vrteške: M001 M002 M003 M005 M006 M010 M011 M012
- Interaktivni paneli: G001 G002 G005 G006 G007 G008 G011 G013 G100 G102 H001 H002 H006  
- Vozovi: T004 T005 T006 T007 T008 T010

Sertifikat o sistemu menadžmenta kvalitetom

ISO-9001_-EN_2016 Kompanija PARCOTECHNIKI je sertifikovana u skladu sa ISO 9001 standardima, za projektovanje, proizvodnju, ugradnju i održavanje opreme za dečija igrališta, urbani mobilijar i opremu za sportske terene. U skladu sa primenjenom kontrolom kvaliteta i sertifikacijom kompanije u skladu sa ISO 9001, našim kupcima nudimo proizvode visokog kvaliteta, koji u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe i zahteve u pogledu tehničkih karakteristika i koji su u potpunosti u skladu sa bezbednosnim standardima.

Sertifikat o sistemu menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO-14001_ENG_PARKOTEXNIKH-AE_-10-07-2017PARCOTECHNIKI primenjuje sistem zaštite životne sredine i sertifikovan je u skladu sa ISO 14001.

Dizajn naših proizvoda i idejna rešenja za uređenje javnih površina su napravljeni sa posebnim osvrtom na unapređenje i zaštitu životne sredine i u službi javnog i društvenog interesa, uz primenu osnovnih principa održivog dizajna.

Sirovine su 100% reciklirajuće, kao i ostali materijali koji se koriste (tj. pribor i materijal za pakovanje). Višak materijala iz proizvodnog procesa i ostalih odeljenja (npr. opiljci, kancelarijski materijal, HPL…) se adekvatno recikliraju u skladu sa politikom kompanije u cilju zaštite životne sredine.

Sve boje i materijali koji se koriste za farbanje su netoksični i na vodenoj bazi. Sav otpad iz proizvodnog procesa se prikuplja i razvrstava u specijalnim kontejnerima i pravilno se odlaže u saradnji sa lokalnim institucijama.

Ovlašćenje o zastupanju firme Parcotechniki u Srbiji

Naša firma Kanin DOO Niš je generalni zastupnik za sve proizvode firme Parcotechniki iz Grčke. Tu spadaju dečiji mobilijar, urbani mobilijar, oprema za sportske terene, sigurnosne gumene ploče.

Ovlašćeni smo za prodaju njihovog kompletnog asortimana u skladu sa sprovedenim obukama za ovu aktivnost od strane proizvođača opreme.