SERTIFIKATI KOMPANIJE PARKOTEK

Sertifikat o bezbednosti 

Sva naša oprema za dečija igrališta je sertifikovana u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima EN1176 i EN1177. Takođe, sva naša oprema je u potpunosti usklađena sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta (Službeni glasnik RS broj 36/09 od 11.06.2019.) izdatim od strane ministarstva privrede Republike Srbije.

Sertifikati o pregledu tipa EN1176:

EN1176 – Sprave za balansiranje EN1176 – Penjalice EN1176 – Njihalice EN1176 – Ljuljaške EN1176 – Klackalice EN 1176 – Tobogani i Kompleksi EN1176 – Vrteške EN1176 – Interaktivni paneli i vozovi

Deklaracije o usaglašenosti:
- Penjalice: A004 A005 A006 A007 A008 A010 A011 A011A A012 A012A A013 A014 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A031 A037 A045 A048 A049 A050 A052 A053
- Klackalice: E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E041 E042 E044 E045 E052 T013 T015 T016 T018 T019 T030
- Njihalice: E004 E005 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E019 E020 E021 E023 E024 E032 E034 E036 E037 E038 E040 E046
- Ljuljaške: K009 K010 K011 K011A K014 K015 K015A K016 K018 K020 K021 K022 K030 K034 K035 K040 K041
- Sprave za balansiranje: A031 A032 A033 A034 A036 A039 A041 A041A A041B A042A 043 A044 A047    
- Tobogani: S013 S019 S019A S027 S028 S119 S119A S128 S129
- Kućice: S060 S061 S062 S063 S063A S065 S067A
- Multifunkcionalni kompleksi: S009A S016 S018 S021 S023 S025 S029 S031 S032 S042 S072 S081 S083 S096 S098 S098A S101 S112A S115 S116 S131 S188
- Vrteške: M001 M002 M003 M005 M006 M010 M011 M012
- Interaktivni paneli: G001 G002 G005 G006 G007 G008 G011 G013 G100 G102 H001 H002 H006  
- Vozovi: T004 T005 T006 T007 T008 T010

Sertifikat o sistemu menadžmenta kvalitetom

ISO-9001_-EN_2016 Kompanija PARCOTECHNIKI je sertifikovana u skladu sa ISO 9001 standardima, za projektovanje, proizvodnju, ugradnju i održavanje opreme za dečija igrališta, urbani mobilijar i opremu za sportske terene. U skladu sa primenjenom kontrolom kvaliteta i sertifikacijom kompanije u skladu sa ISO 9001, našim kupcima nudimo proizvode visokog kvaliteta, koji u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe i zahteve u pogledu tehničkih karakteristika i koji su u potpunosti u skladu sa bezbednosnim standardima.

Sertifikat o sistemu menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO-14001_ENG_PARKOTEXNIKH-AE_-10-07-2017PARCOTECHNIKI primenjuje sistem zaštite životne sredine i sertifikovan je u skladu sa ISO 14001.

Dizajn naših proizvoda i idejna rešenja za uređenje javnih površina su napravljeni sa posebnim osvrtom na unapređenje i zaštitu životne sredine i u službi javnog i društvenog interesa, uz primenu osnovnih principa održivog dizajna.

Sirovine su 100% reciklirajuće, kao i ostali materijali koji se koriste (tj. pribor i materijal za pakovanje). Višak materijala iz proizvodnog procesa i ostalih odeljenja (npr. opiljci, kancelarijski materijal, HPL…) se adekvatno recikliraju u skladu sa politikom kompanije u cilju zaštite životne sredine.

Sve boje i materijali koji se koriste za farbanje su netoksični i na vodenoj bazi. Sav otpad iz proizvodnog procesa se prikuplja i razvrstava u specijalnim kontejnerima i pravilno se odlaže u saradnji sa lokalnim institucijama.