GARANTNI USLOVI KOMPANIJE PARCOTECHNIKI A.D.

Period važenja garancije

Garancija pokriva nedostatke vezane za stabilnost opreme i deformacije materijala usled redovnog korišćenja opreme. Ona ne obuhvata oštećenja prouzrokovana nepravilnom instalacijom i nepravilnim održavanjem, vandalizmom, vizuelne promene i promene boje usled normalnog starenja materijala.

Naša kompanija daje garanciju na sve proizvode u trajanju od:

 • 2 godine za:
  –    sve delove opreme od HPL-a (High Pressure Laminate)
 • –    sve delove opreme od aluminijuma
  –    sve delove opreme od plastike (PET) ojačane fiberglasom
 • –    sve delove opreme od drveta, gde drvo nema kontakt sa zemljom
  –    površinsku obradu svih čeličnih delova, toplo pocinkovani, nerđajući čelik
  –    površinsku obradu svih aluminijumskih delova
 • –    sve farbane ili lakirane delove opreme od drveta, gde drvo nema kontakt sa zemljom
  –    sve delove opreme od plastike (PET)
  –    sve konopce i mreže obložene poliuretanskim slojem
 • –    sve delove opreme od drveta, gde drvo ima kontakt sa zemljom
  –    sve delove opreme od farbane ili lakirane blažujke
  –    sve delove od gume ili delove obložene gumenim ili poliuretanskim slojem
  –    sve pokretne delove (na mehanizam)
  –    sve drvene delove na klackalicama i njihalicama
  –    sve metalne lance
 • 1 godina za:
  –    sve mreže na sportskoj opremi

Navedeni garantni rokovi se odnose na proizvode i delove opreme proizvedene od strane naše kompanije, u našoj fabrici u Nea Santa, Kilkis, u Grčkoj.

Za delove opreme napravljene od strane drugih kompanija, a koji se koriste u našoj opremi (sedišta ljuljaške, sigurnosne gumene ploče…), važe garantni uslovi svake kompanije odvojeno.

Garancija ne obuhvata oštećenja nastala pogrešnom instalacijom proizvoda. Garantni rok počinje od dana kompletnog postavljanja proizvoda i početka njegovog korišćenja.

Zamena oštećenog dela

Garancija obuhvata zamenu jednog ili više oštećenih delova, bez naknade. Oštećeni delovi moraju biti zamenjeni isključivo originalnim delovima. U suprotnom, garantni rok za ostale delove prestaje da važi.

Prilikom svake isporuke opreme, kupac je u obavezi da pregleda i obavesti našu kompaniju o eventualnim oštećenjima nastalim prilikom transporta robe. Rok za obaveštenje je sedam (7) dana od dana isporuke.

Garantni uslovi

Garancija važi samo za proizvode montirane, instalirane i održavane u skladu sa instrukcijama kompanije Parcotechniki S.A. i evropskim standardom EN1176 i EN1177. Stoga, kupac je obavezi da prati i pridržava se uputstava periodičnog održavanja, uz praćenje i održavanje za svaki pojedinačni slučaj iz tabele.

Uz Garantni list dostavljamo Vam i uputstvo za pravilno održavanje, kao i spisak obaveznih kontrola, kojih svaki kupac mora da se pridržava.

Otkazivanje ili izuzetak važenja garancije

Garancija ne obuhvata bilo kakvo oštećenje nastalo usled normalnog starenja, namernog oštećenja ili vandalizma. Garancija ne obuhvata troškove zamene oštećenog dela (demontaža opreme i montaža zamenjenog dela).

Garancija ne obuhvata površinska oštećenja nastala usled temperaturnih promena, grebanja ili guljenja.

Polovina garantnog roka važi za sve površinske obrade, farbu ili lak, u slučaju kada je oprema instalirana na manje od 500m od mora.

Garancija ne obuhvata sitna oštećenja, manje deformacije drveta, sitno naprsnuće koje utiče samo na estetiku, a ne utiče na stabilnost opreme.
Za sve detalje, molimo Vas da kontaktirate našu kompaniju.

U ime PARCOTECHNIKI a.d.
Lialios Vasilios, generalni direktor