Poštovanje sledećih uputstava i upozorenja smanjuje mogućnost ozbiljnih ili fatalnih povreda!
• Upozorite decu da ne koriste opremu na bilo koji način osim preporučenog.
• Potreban je nadzor odraslih na igralištu za decu svih uzrasta u svakom trenutku.
• Upozorenje: Upotreba sprava od strane dece uzrasta manjeg od dozvoljenog može dovesti do zaglavljivanja, padova ili povreda jer telo deteta može proći kroz otvore. Na primer, telo deteta može da propadne kroz otvor između sedišta i naslona ili rukohvata i da dođe do zaglavljivanja glave deteta.
• Nije dozvoljeno igranje na spravama kada su mokre. Može doći do povreda usled klizanja ili pada.
• Objasnite deci da ne smeju da zakačinju druge stvari za opremu, kao na primer konopce, kablove, lance, povodce za životinje itd. Tako mogu nastati ozbiljne povrede davljenjem.
• Objasnite deci da se drže za ručice i rukohvate kad god je to moguće.
• Deca moraju da budu adekvatno obuvena. Samo obuća koja je deci taman i koja nema otvorene delove je dozvoljena na igralištu. Nije dozvoljeno korišćenje sprave u sandalama, klompama i japankama.
• Deca moraju da budu adekvatno obučena dok se igraju na i oko sprave. Ne smeju da nose šljampavu obuću, kapuljače, šalove, ogrtače, asesoare koji vise itd. Ovakve stvari mogu da izazovu ozbiljne povrede zakačinjanjem za spravu ili za drugo dete.
• Upozorite decu da se ne kreću blizu, ispred, iza ili između delova sprava koji se pomeraju.
• Uputite decu da se drže na sigurnom odstojanju da ne bi bili od strane delova opreme ili druge dece na igralištu.
• Upozorite decu da ne silaze sa sprave dok je u pokretu. Nije dozvoljeno skakanje sa sprave koja je u pokretu.
POSEBNE PREPORUKE ZA LJULJAŠKE
• Upozorite decu da ne ljuljaju prazna sedišta. Ona mogu udariti i povrediti drugu decu ili njih same.
• Upozorite decu da ne uvijaju lance ili užad ili ih ne omotavaju preko šipke, jer to može smanjiti čvrstoću lanca.
• Naučite decu da sede u centru sedišta sa punom težinom tako da imaju maksimalni oslonac.
• Ne dozvolite deci da stoje na sedištima i ne dozvolite deci da se naslanjaju na stranu niti da se sudaraju sa drugom decom.
• Nikada ne stavljajte decu u suprotni položaj ili sa nogama između sedišta i naslona.
UOČAVANJE POTENCIJALNIH OPASNOSTI NA DEČIJEM IGRALIŠTU
Ako primetite nešto od dole navedenog molim Vas da odmah kontaktirate vlasnika dečijeg igrališta:
• Lanci i konopci su pričvršćeni na oba svoja kraja i ne mogu da naprave omču.
• Slomljeni ili uklonjeni delovi opreme mogu dovesti do nezgoda i povreda.
• Otvori između valjaka i kliznih površina klizača valjaka ne smeju sadržati materijale koji nisu predviđeni.
• Kamenje, razbijena stakla i drugi materijali na igralištu mogu dovesti do povreda.