Kreativnost – Bezbednost – Funkcionalnost

Idejno rešenje našim klijentima daje mogućnost da na crtežu sagledaju izgled njihovog budućeg igrališta, da isplaniraju budžet, kao i prilikom apliciranja kod raznih fondacija, humanitarnih organizacija, ambasada… Izrada idejnog rešenja je besplatna.

PARKOTEK se, prilikom izrade idejnih rešenja i projekata, trudi da dečiji i urbani mobilijar uklopi u prirodno okruženje. Istovremeno, bezbednosni standardi, propisi i zakoni koji se odnose na dečija igrališta su uzeti u obzir prilikom dizajniranja opreme i izrade idejnih rešenja za predmetnu lokaciju, čime se dobijaju sigurna, kreativna i prijatna igrališta. Početna faza izrade svakog projekta (idejnog rešenja) se ogleda u prikupljanju informacija o predmetnoj lokaciji, snimanju same lokacije i uzimanju informacija o potrebama i željama klijenata. Izradu svakog projekta prati saradnja sa klijentima i razmena informacija. Neophodno je da svaka informacija o predmetnoj lokaciji, njen položaj i želje klijenata budu uvaženi.

U drugoj fazi se, u saradnji sa klijentom, biraju specijalne teme ili kombinacije materijala i boja. Prirodni materijali u kombinaciji sa koloritnim gumenim podlogama su samo jedna od naših aduta za kombinovanje. U finalnoj fazi izrade projekta, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, preporučujemo klijentu optimalno rešenje u pogledu bezbednosti i podloga, uz estetsko uklapanje podloge u projekat. Pomenuti proces dovodi do sigurnih, prijatnih i inspirativnih igrališta za decu. Za nas je svaki projekat jedinstven. Mi pristupamo sa mnogo kreativnosti, mašte i profesionalizma svim fazama projekta, od inicijalne ideje do završne faze realizacije igrališta i ugradnje opreme.