PENJALICE I SPRAVE ZA BALANSIRANJE

Drveni stubovi korišćeni za izradu penjalica i sprava za balansiranje su poprečnog preseka 95x95mm, napravljeni od suvog lameliranog drveta (bor, ukupne vlažnosti svedene na 8-10%, čime se izbegava dodatno rasušivanje i upijanje). Sve ivice su obrađene i zaobljene, kako bi se sprečile bilo kakve povrede. Svi stubovi se oslanjaju na metalne ankere, položene u temelj i pričvrćene za drveni stub. Ankeri su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika i drže drveni stub na udaljenosti najmanje 80mm od zemlje, kako bi se izbegao direktan kontakt sa podlogom. Lakovi i boje koji se koriste za zaštitu drveta su pogodni za spoljnu upotrebu proizvoda. Nema opasnih supstanci (olovo, hrom , kadmijum ili drugi teški metali). Sve boje i lakovi su na vodenoj bazi, neškodljivi za decu.

Konopci od kojih su napravljene mreže za penjanje su šestoćelijski, i sastoje se od šest čeličnih, toplo pocinkovanih žica obloženih konopcem od poliamida i upletenih tako da daju snažan i trajan konopac. Dizajniran je specijalno da dečije ruke, kako bi se penjali jednostavnije i bezbednije.