Sigurnosne podloge na dečijim igralištima prema standardu EN1177

Posted on

Obaveza svakog vlasnika igrališta je da postavi i održava igralište tako da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje korisnika, bilo da se radi o igralištu na javnoj površini, u vrtiću, školi, hotelu, trgovačkim i ugostiteljskim objektima i dr. Većina sprava mora imati podlogu za ublažavanje udara odgovarajućih dimenzija. Svrha sigurnosnih podloga nije da se smanji uticaj opreme za dečija igrališta na razvoj deteta i samu igru, već da se deca sačuvaju od ozbiljnijih povreda (frakture ekstremiteta, potres mozga) prilikom nehotičnog pada.

S’ tim u vezi, ispod svih delova opreme za dečija igrališta sa kritičnom visinom pada koja je veća od 600mm i opreme koja prouzrokuje prinudno kretanje tela korisnika (npr. ljuljaške, tobogani, oprema za njihanje, vrteške itd.) mora se nalaziti površina za ublažavanje udara preko čitavog područja udara. Kritična visina pada se razlikuje za svaku pojedinačnu spravu i data je od strane proizvođača opreme kako bi se predvidela i adekvatna sigurnosna površina ispod.

4Sigurnosne gumene ploče od recikliranog granulata su sigurno podloga koja je napraktičnija, najlakše se održava, nema pomeranja i brzo se suše posle kiše obzirom na to da su vodopropusne. Dostupne su u nekoliko različitih boja i debljina. Njihova debljina direktno zavisi od kritične visine pada sprave ispod koje se postavlja. Svaki proizvođač mora da poseduje sertifikat u skladu sa standardom EN1176 u kome je definisano koja debljina ploča uspešno ublažava  padove do koje kritične visine pada (critical fall height). Ovakve podloge su najčistije i nije im potrebno nikakvo posebno održavanje.

13

 

Međutim, daleko od toga da je ovo jedini način ublažavanja padova na dečijim igralištima. Travnjak, pored toga što je estetski dopadljiv, ima i korisna svojstva ublažavanja udara. Iskustvo je pokazalo da je, ako se dobro održava, travnjak efikasan za visine pada do 1m i može se koristiti bez potrebe da se sprovodi ispitivanje.

 

IMG_20140119_122850_1Primeri ostalih najčešće korišćenih materijala za ublažavanje udara su: drveni opiljci (malč), strugotina, pesak i šljunak, sa odgovarajućim kritičnim visinama pada koje su ispitane u skladu sa EN1177 i merene delimično na licu mesta a delimično u laboratoriji pod različitim uslovima ispitivanja. Debljina sloja ovih materijala treba da bude 200-300mm, zavisno od kritične visine pada koju treba da pokriju. Kada se koriste rastresiti materijali, koji se sastoje od sitnih delova, oni se moraju naneti u sloju 100mm debljem od onog utvrđenog ispitivanjem u EN1177 da bi se kompenzovala pomeranja materijala prilikom redovne upotrebe sprava.

Materijali za ublažavanje udara treba da se održavaju na odgovarajući način. Propust u održavanju takve površine imaće za posledicu značajno smanjenje sposobnosti ublažavanja udara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *